Homonymus matrix


Age   Country   Gender
   
Population  
   
Gender   Country   Age

Andrzej

przewodnik turystyczny — tourist guide

Granica to moje możliwości jako człowieka. Możliwości poznania świata, możliwości poznania samego siebie. Możliwości wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Przeżywiony już tyle nie poznałem i nie osiągnąłem tych granic, o których wcześniej wspomniałem. Ciągle jestem w drodze do poznania i osiągnięcia tych granic.

Border, that’s my possibilities as a person. Possibilities of knowing the world, possibilities of knowing myself. Possibilities of physical and psychical endurance. I still haven’t known and I still didn’t reached those borders, which I mentioned before. I am still on the way of getting to know and reaching those borders.

Share This Link on Facebook