Homonymus

Piotr

student prawa — student of law

Moją największą granica, o której wielkości całe życie nie wiedziałem były moje uczucia. Dopiero kiedy pozwoliłem sobie na to by je czuć, przekroczyłem granicę, do tego by żyć naprawdę. Teraz jedyną granicą, którą odczuwam jest rzeczywistość i jej prawa.

My biggest border about the size of which I didn’t know were my feelings. I realized only now and I allowed myself to cross that border in order to live truly. Now the only border which I fell is reality and its laws.