Homonymus

Martyna

fotograf — photographer

Granica – istnieje tylko w głowie, można ją przesuwac w różne strony aż zniknie.

Border – it exists only in the head, it is possible to move to different sides until it disappears.

Magda

fotograf — photographer

Granica – staram się żyć tak, żeby nie było granic.

Border – Im trying to live in a way that there are no borders.