Homonymus

Tomáš

grafik; kreativec — graphic designer

Hranice je pro mě něco, co mě brzdí a zpomaluje. Zároveň však nutí se pozastavit a přemýšlet. Nakonec je ale potřebuji bořit a posouvat.

Borders are something which restrict me and slow me down. At the same time they force me to stop and think. But at the end I do need to push and break them down.

Andrea

fashion designer — fashion designer

Hranice – Překročit!

Borders -Trespass them!