Homonymus

Nadine

študentka; prekladateľka — student and translator

Hranica je tam, kde sa končí sranda.

Die Grenze ist da, wo der Spaß aufhört. Border is there, where the fun ends.