Homonymus

Nika

študentka — student

Pre mna hranica znamená slobodu. Predtým sme mali hranice, ale teraz už môžeme ísť voľno.

To me borders mean freedom. Before we had borders but now we can travel free.

Jana

verejno prospešné práce — public works

Hranica je to, čo každý má - každý má hranice, aby ohraničili život.

Something that everyone has - we all have borders to confine life.

Nika

student — student

Janka

student — student

Dorka

student — student