Homonymus

Andrzej

emeryt — retiree

Żyć zgodnie z prawdą.

To live in accordance with the truth.