Homonymus

Réka

gimnazista — student

A határ számunkra az erkölcsi korlátaink. Ezeket mindenki maga alakítja, a saját belátása szerint.

To us the borders are our moral restrictions / boundries. Everyone sets up these boundries individully according to their own views.

Zsófi

gimnazista — student