Homonymus

Katarzyna Wyrembowska

english teacher for primary school

Granica - mówi mi, że nie ma sensu dalej rozmawiać s drugą osobą.

Border - tells me that there is no sense to continue the relation with person who shows me border.