Homonymus

Marcela

studentka architektury — student of architecture

Hranice pro mne znamenají pomyslné čáry ohraničující různé kultury, tradice, zvyky. Není to pro mě žádná překážka, ale spíš vzrušující poznání.

Borders to me are imaginary lines defining cultures, traditions and customs. To me they are not obstacles but exciting knowledge.

Barbora

studentka stavitelství — student