Homonymus

Zuzanna

filologia francuska — studies french philology

Granica to pewien rodzaj limitu we mnie, który często mam ochotę przekraczać nawet jeśli to niebezpieczne. Czasami warto podjąć to ryzyko :-)

Border is certain type of limit inside of me which I am willing to cross often even if that is dangerous. Sometimes it is worth to take that risk :-)

Magdalena

barman — bartender