Homonymus

Juraj

programátor vo výpovednej lehote — programmer

Prekonávanie možností.

Conquering possibilities.