Homonymus

Joanna

resocjalizacja — resocialization

Granica to coś, co dzieli ludzi zamiast ich łączyć. Granica pozwala nam poznać coś nowego, coś co często jest zakazane.=)

Border is something that divides people instead of putting them together. Border allows us to know something new, something what is often forbidden. =)

Marcin

administracja — administration

Granica to coś co powinniśmy ciągle przekraczać by uczyć się ciągle czegoś nowego, życie jest zbyt krótkie by siedzieć ciągle w jednym miejscu zamknięty w siebie.

Border is something that we are obliged to overcome all the time in order to learn something new all the time, life is too short to spend it all in one place locked in oneself.