Homonymus

Monika

vychovávateľka na ZŠ — elementary school teacher

Hranica je istý limit.

Borders are certain limits.

Attila

šéfkuchár — main chef

Nemám hranice.

I don’t have borders.