Homonymus

Piotr

nie studiujący — not studying

Granica – paradoksalnie rozszerza horyzonty.

Border – in paradox, it broadens horizons.