Homonymus

Mateusz

informatyk — IT specialist

Stan świadomości, który rzadko doświadczamy w swym życiu.

State of consciousness being achieved in my life.