Homonymus

Maria

poetka — poet

Granice bywaja różne!... ale najbardziej słowo to kojarzy mi się z relacją międzyludzką, z porozumieniem, które zawsze powinno być pozytywne między ludźmi. Granica to na ogół jest bariera, która zostaje przekroczona. Przekroczyć granicę – w pozytywnym słowa znaczeniu – być przyjaźnie nastawionym do siebie. Szanujmy się, ludzie, gdziekolwiek będziemy – będziemy do siebie otwarci. Otwórzmy granice w sercach.

The borders are various… but the most it associate with interpersonal relations, with understanding that should be positive among people all the time. Border is barrier which can be crossed. To cross the border – in positive sense of the word – to be a friend of yourself. We have to respect each other, wherever we will be – we will be opened to each other. Lets open barriers in our hearts.