Homonymus

Milada

důchodkyně — Pensioner

V dnešní době je mezi lidmi hrozně moc zla, závisti, nenávisti. Je však dokázáno, kdo tím trpí, se mu tyto negativní rysy jeho “duše” vrátí s dvojnásobnou intenzitou. Kdo vysílá lásku, vrátí se mu láska. Každý člověk by měl být šťastný v rámci svých možností.

There are lots of negativities, hatred and envy between people these days. It has been proved that if you keep these negative traces of your soul within you, they will attract twice as much negative force. But if you keep sending out love, it will return to you as love. Every person deserves to be happy within his possibilities.