Homonymus

Jana

ľudová umelkyňa, dizajnérka — folk artist, designer

Celý život sa mi hranica mení.

In my life the borders are constantly changing.