Homonymus

Mária

na materskej dovolenke — on maternity leave

Bez komentára.

No comment.