Homonymus

Oxal

zvukár; pekár; elektrikár; fárikár; trávnikár — sound engineer, baker, electrician, handyman

Hranice sú nedefinovatelné, individuálne a každý by mal vedieť od kadiaľ po kadiaľ. Ak to prekročíme bude všetko, iba my nebudeme...

You can’t define borders. Everyone should know them on individual basis from where to where. Once we trespass them there will be everything only we will cease to exist.