Homonymus matrix


Age   Country   Gender
   
Population  
   
Gender   Country   Age

Ivan

študent cestovného ruchu — student of travel and tourism

Niečo, čo sa musí prekonať.

Something we should defeat.

Roman

advokátsky koncipient — trainee

Hranica niečo rozdeľuje a človek by sa mal snažit sa k nej dostať a posunúť ju.

Borders devide things and a person should try to get close to them and move them.

Tomáš

študent trenérstva — student of coaching

Hranica by v ľudskom živote nemala existovať. Každý človek si posúva svoje hranice sám.

Borders in people’s lives shouldn’t really exist. Everyone expands their internal borders by themselves.

Share This Link on Facebook