Homonymus matrix


Age   Country   Gender
   
Population  
   
Gender   Country   Age

Juraj

penzista — retired

Hranica - spoznávanie druhej strany a stieranie rozdielov. Moja hranica - humánna a vzdelanostná limita, krorá je tu na to, aby sa prekračovala. Hron - rieka v ohrození z titulu výstavby malých vodných elektrární. Ich účinnost je minimálna, ale ich výstavba znamená len zisk z čerpania Eurofondov. Výsledok bude zničenie flóry a fauny Hrona - energetický prínos je minimálny, ale osobných zisk stavebných firiem je veľký.

Borders- getting to know the other side and erasing differences. My borders- set by humanity and education and they should be expanded constantly. There is the problem of the river Hron. The river is in danger because they want to build few small power stations on it. The flora and fauna will be destroyed and only building companies will benefit from it.

Share This Link on Facebook