Homonymus matrix


Age   Country   Gender
   
Population  
   
Gender   Country   Age

Renata

učiteľka — teacher

Na konci sveta, vstup do druhej dimenzie.

The entrance into a second dimension at the end of the world.

Jožo

učiteľ — teacher

Ruka priateľa a NaCl do žíl.

A hand of a friend and NaCl into the veins.

Vava

animátorka — animator

Medzi hore a dole, mezdi vpredu a vzadu, medzi vľavo a vpravo. Tam som ja.

Between above and below, between front and back, between right and left. There I am.

Share This Link on Facebook