Homonymus matrix


Age   Country   Gender
   
Population  
   
Gender   Country   Age

Juraj

programátor vo výpovednej lehote — programmer

Prekonávanie možností.

Conquering possibilities.

Share This Link on Facebook