Homonymus blog


Czech RepublicKrnov — October 2013

Aneta

na mateřské dovolené — on maternity leave

Nelhat si a důvěřovat. Má největší radost je, že jsem porodila svou dceru a že je zdravá.

Be honest and trust other people. My biggest joy is that I gave birth to my daughter and that she is healthy.

Natálka

Petr

zedník — bricklayer

Má hranice je uživit rodinu a žít tak, jak doposud. Radost je, že jsme se potkali.

My borders are to take care of my family like I have done until now. I am happy, that I have met you.

Milan

učitel — teacher

Hranice pro mě neznamenají nic. Na západ jsem se dostal v roce 1982. To bylo dobrodružství. Radost byl rok 1989, revoluce. Jsem jachtař.

Borders mean nothing to me. First time I travelled to the west in 1982. It was a great adventure. The year of 1989 was great because of the revolution. I have a yacht.

Ludmila

důchodkyně — retired

Rodina, když se vše řeší v klidu. Já jsem se strašně těšila na děti. Mám tři. Klid a štěstí v rodině. Je nás hodně. Od 2 let do 82.

Family, when we sort things calmly. I was so looking forward to having children. I have three. Peace and happiness in the family. There are many of us. From two to eighty two.