Homonymus blog


SlovakiaBratislava — June 2013

Helena

momentálne bez hraníc — currently without borders

Myslím si, že je dobré poznať svoje vlastné hranice, naučiť sa ich občas prekročiť alebo na ne zabudnúť, a inokedy ich dať zas jasne najavo a neustúpiť ani o milimeter. Podľa potreby alebo nálady.

I think it is good if one knows what his/her own borders are. You can learn how to cross them, forget about them or keep insisting on them. Just how you feel it.

Richard s Teou

informatik a študent sociálnej práce — IT engineer and student of social work

Hranice si vytvárame každý sám, důležité je, aby sme dokázali oddeliť dobré od zlého tak, aby hranice neboli potrebné.

We create our borders by ourselves. It is important to separate good from bad, so that no borders are need.

Paulínka

škôlkarka — pupil

My doma máme psíka, fenku, Čavelu. A keď si ju chcem dať na ruky, tak nemóžem.

We have a dog. Her name is Cavela. I can’t take her into my arms.